Κατασκευές μαθητών: «Παίρνοντας συνέντευξη από ένα χημικό στοιχείο»

Παρακάτω φαίνεται η δουλειά των μαθητών που επέλεξαν να μας παρουσιάσουν την εργασία τους στη Χημεία Γ΄Γυμνασίου με θέμα «Παίρνοντας συνέντευξη από ένα χημικό στοιχείο» με μία κατασκευή ή κολάζ σε χαρτόνι.

Χημεια Γ