ΟΜΑΔΑ STEM 6ου Γυμνασίου: Κατασκευή «μπαταρίας»

Στην πρώτη μας συνάντηση με την ομάδα STEM του σχολείου μας γνωρίσαμε τον πιο κοντινό μας εξωπλανήτη τον Εγγύτατο του Κενταύρου b. Η επιβίωση μιας αποικίας σε ένα νέο πλανήτη εξαρτάται σημαντικά από τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει. Στον εξωπλανήτη Proxima Centauri b όπου προσεδαφίστηκε το διαστημόπλοιό μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεράστιων κοιτασμάτων ορυκτών διαφόρων μετάλλων. Εκτός των άλλων τα μέταλλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας μέσω της κατασκευής γαλβανικών στοιχείων. Τα γαλβανικά στοιχεία(κοινώς μπαταρίες) λειτουργούν ως γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας. Το σενάριο να πούμε ότι ήταν παλαιότερο θέμα του διαγωνισμού EUSO.

Οι μαθητές κατασκεύασαν μπαταρίες από λεμόνια και δύο διαφορετικά μέταλλα (χαλκό και ψευδάργυρο) καθώς και μπαταρίες-στήλες με ξίδι και δύο διαφορετικά μέταλλα. Μετρήσαν τάση και ένταση ρεύματος.

1η συνάντηση STEM