Θεματική Εβδομάδα 2019

Στα πλαίσια της Θεματικής  Εβδομάδας  που φέτος  υλοποιήθηκε στο σχολείο μας στις 20 έως 24 Μαϊου έγιναν δράσεις σχετικές με τις εξής θεματικές ενότητες: Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Κυκλοφοριακή αγωγή – Πρόληψη και αντιμετώπιση Τροχαίων Ατυχημάτων και Σεβασμός του Άλλου- Ανθρώπινα Δικαιώματα – Προσφορά σε Άτομα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Κάποιες από αυτές τις Δράσεις έγιναν στον χώρο του Σχολείου και για κάποιες μετακινηθήκαμε εκτός.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2019