ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, εάν κάποιος γονέας η κηδεμόνας μαθητή/τριαςεπιθυμεί να  υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο για το παιδί του, θα πρέπει στη δήλωση  να αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει, για να μην έρθει ο μαθητής/τρια στο σχολείο.

Α) «το παιδί μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVIT-19»

Β) «έχω άτομο στο οικογενειακό περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVIT-19»

Γ) «το παιδί  μου νοσεί από  COVIT-19»

Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά στην  ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου.

Email 6ου Γυμνασίου:  mail@6gym-xanth.xan.sch.gr

 

6o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

12-05-2020