Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021

ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΤΟΥ  6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολικού έτους 2019-20 οι οποίοι φοιτούσαν στην Α΄ και Β΄ τάξη εγγράφονται αυτόματα στη Β ΄και Γ΄ τάξη αντίστοιχα μέσω του πληροφοριακού συστήματος  του σχολείου. Για τους  μαθητές και μαθήτριες που έρχονται στην Α΄τάξη από το Δημοτικό χρειάζεται οι γονείς να συμπληρώσουν στο σχολείο μια αίτηση  και μια υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο ενημέρωσης τους από το σχολείο. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν ατομικό δελτίο υγείας του παιδιού τους.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχονται στους μαθητές/τριες  και στους γονείς τους καλό καλοκαίρι.