Ενημέρωση για την «ΗλεκτρονικήΑίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-γραφής»

 

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-γραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021–2022 θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο:

Φ13α_72370_Εγκύκλιος Ηλεκτρονικών Εγγραφών ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΠΕΠΑΛ 2021 22