«17ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος»

Σας ενημερώνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών προκηρύσσει τον 17ο  Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίων και όλων των τάξεων Λυκείων της χώρας.  Η τελική προθεσμία υποβολής του έργου των μαθητών/τριών είναι η  31η Μαρτίου 2015. Οι διακριθέντες μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης από  την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά στο:210 3302 550 και ηλεκτρονικά στο: panelog@otenet.gr.

Σας  επισυνάπτουμε  αναλυτικές  οδηγίες  που  αφορούν  στον εν λόγω διαγωνισμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

17ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (Π.Ε.Λ.) προκηρύσσει

τον 17ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 2015

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  • Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα.
  • Τα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τουs 30 στίχους, και τα διηγήματα τις 6 σελίδες. Το μέγεθος των χαρακτήρων θα είναι σε όλα
  • Δικαίωμα συμμετοχήs έχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξεως Γυμνασίου και όλων των τάξεων Λυκείου και Τ.Ε.Ε., ηλικίας μέχρι και  20 ετών, με ένα μόνο ποίημα ή διήγημα.
  • Ο ίδιος διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα, αρκεί να πληροί τους απαραίτητους όρους συμμετοχής για έκαστο είδος.
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχήs στην κάθε κατηγορία όσοι πήραν Α’ Βραβείο σ? αυτήν στο διαγωνισμό των δύο προηγουμένων ετών 2013 και 2014.
  • Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Συλλογικά γραμμένα έργα θα αποκλείονται.
  • Κάθε έργο υποβάλλεται σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα (από υπολογιστή), με το ψευδώνυμο του συμμετέχοντα στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδαs.
  • Το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε μαθητής πρέπει να είναι μονολεκτικό και γραμμένο ελληνικά. π.χ. Νεφέλη, Δαναόs, Άστρο, Αγέρι, Δανάη, κ.α.

Το πραγματικό ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση κατοικίαs του, το τηλέφωνό      του (σταθερό και κινητό),e-mail, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του σχολείου του, πρέπει να βρίσκονται σε κλεισμένο μικρότερο φάκελο που εξωτερικά θα έχει μόνο το ψευδώνυμό του και τον τίτλο του έργου του

Τα κείμενα πρέπει να αποστέλλονται μέσα σε απλούs φακέλουs από τις Διευθύνσεις των Γυμνασίων ή Λυκείων (Γενικών και Τεχνικών) ή απευθείας από τους μαθητές ( όχι συστημένα ), έως τις  31 Μαρτίου του 2015, στη διεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, οδόs Γερανίου 41 (2ος όροφοs), Τ.Κ. 10431 Αθήνα (τηλ. 210 3302550), υποχρεωτικά με την ένδειξη « Για τον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης» ή «Για τον μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος»

Στη θέση του αποστολέα να σημειωθεί μόνο το ψευδώνυμο.

8) Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος λάβει μέρος και στα δύο είδη, μπορεί τους φακέλλους με το κάθε είδος και τις σχετικές ενδείξεις ( που ο καθένας τους όμως θα περιέχει ξεχωριστό κλειστό φάκελλο προσωπικών στοιχείων  του μαθητή) να τους τοποθετήσει μέσα σε μεγαλύτερο, ο οποίος πρέπει να αναγράφει : «Για τον μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος», εάν θέλει να ταχυδρομήσει έναν μόνο φάκελο .

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται ,ως και παραπάνω αναγράφεται,

η 31η Μαρτίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

     9) Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας.

10)Από τους διαγωνιζόμενους πρέπει να πληρούνται οι ανωτέρω όροι  του διαγωνισμού, άλλως  θα  αποκλείονται.

Τα αποσταλέντα έργα δεν επιστρέφονται, ενώ τα μη διακριθέντα  θα

                    καταστραφούν μαζί με τα προσωπικά στοιχεία των  διαγωνισθέντων.

            Πληροφορίες για το διαγωνισμό,στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.

            

            Ο Πρόεδρος                                                          Η  Γενική  Γραμματέας

 

Νίκος  Ταβουλάρης                                                         Εύα  Χαλκιαδάκη