Διοίκηση Σχολείου

  • Διευθυντής : Ευθύμιος Σκούπρας ΠΕ 11
  • Υποδιευθύντρια : Καλλιόπη Καφετζοπούλου ΠΕ 02